• VAŠE FIRMA: SLOŽITÝ PROVOZ, SNADNÁ OCHRANA

  Kaspersky Small Office Security - Komplexní ochrana IT pro vaši firmu

  Firmy všech velikostí se každý den stávají cílem počítačových zločinců, kterým se často podaří zastavit jejich provoz a způsobit finanční škodu.
  Díky aplikaci Kaspersky Small Office Security nemusíte být odborník na oblast IT, abyste svoji firmu dokázali ochránit.

  Více
 • avast! ENDPOINT PROTECTION SUITE PLUS

  Certifikovaný a neuvěřitelně rychlý antivirus pro vaši firmu. Síťové řešení s maximální ochranou

  avast! Endpoint Protection Suite PLUS vám dá plnou kontrolu nad vaší firemní sítí s maximálním zabezpečením koncových počítačů i serverů.Navíc obsahuje firewall a ochranu souborových i emailových serverů.

  Více
 • HP CAREPACK

  ZVYŠTE VÝKONNOST, PRODUKTIVITU A NÁVRATNOST INVESTIC SE SLUŽBAMI HP CAREPACK
  Služby HP Care Pack rozšiřují standardní záruku HP zařízení a umožní vám zvolit si reakční časy, okna pokrytí a časové úseky odpovídající specifickým pracovním požadavkům.

  Více

VMware vSphere

Index

VMware vSphere postavená na základě ESXi hypervizorech, představuje základ pro výstavbu spolehlivé a dynamické infrastruktury informačních technologií. Tyto v produkčním nasazení ověřené hypervizory s rozhodujícím podílem na trhu abstrahují prostředky procesorů, paměti, úložišť a sítě do podoby virtuálních strojů, ve kterých lze bez nutnosti úprav provozovat operační systém a aplikace. VMware ESXi je nejčastěji nasazovaným hypervizorem, který přináší spolehlivost a výkon na nejvyšší úrovni.

VMware ESXi dále zvyšuje laťku bezpečnosti a spolehlivosti, neboť menší velikost jeho kódu omezuje prostor k útoku i potřebu oprav. Malá velikost a spolehlivost na úrovni hardwaru umožňují systému VMware ESXi integraci do standardních serverů na platformě x86 od předních výrobců, jako jsou Dell, IBM, HP a Fujitsu-Siemens. Při návrhu systému VMware ESXi byl kladen důraz na jednoduchost. Jeho spuštění pomocí nabídek a automatická konfigurace jsou nejsnazším způsobem, jak začít s virtualizací VMware.

WMware vSphere


Jakým způsobem jsou systémy VMware ESXi používány?

Systémy VMware ESXi lze nasadit v rámci platformy VMware vSphere™ jako základní blok pro vybudování privátního, či hybridního cloudu. Dalším možným použitím, je použít hypervizory ESXi jako základ pro virtualizaci desktopů pomocí produktu VMware Horizon™ . V takovém případě nabízejí centralizovanou správu a vyšší kvalitu služeb pro aplikace v datovém centru i firemní počítače a správcům informačních technologií umožňují:

 • Implementovat konsolidaci a izolaci produkčních serverů. Expanzi počtu serverů omezíte provozem softwarových aplikací ve virtuálních strojích na menším počtu fyzických serverů.
 • Poskytovat pokročilou ochranu kontinuity podnikání s nižšími náklady. Dokážete zachovat dostupnost aplikací při selhání hardwaru nebo údržbě a upgradech serverů a úložišť.
 • Spravovat a řídit centralizované virtuální desktopy. Nabídnete standardizovaná prostředí firemních desktopů, jež jsou hostovány ve virtuálních strojích a uživatelé k nim přistupují prostřednictvím tenkých klientů či běžných počítačů.
 • Zjednodušit vývoj a testování softwaru. Dokážete konsolidovat na stejný hardware rozličná prostředí pro vývoj, testování a uvedení do provozu využívající více operačních systémů a vícevrstvé aplikace.
 • Začít hostovat starší aplikace. Migrace starších operačních systémů a softwarových aplikací na virtuální stroje běžící na novém hardwaru zvýší jejich spolehlivost.
 • Jako řešení pro virtualizaci na jednom serveru lze systém VMware ESXi stáhnout bezplatně. K tvorbě a správě virtuálních strojů v systému VMware ESXi mohou správci informačních technologií využít volně dostupný nástroj VMware vSphere™ Client.

Jak systémy VMware ESXi fungují?

Systémy VMware ESXi se instalují přímo na hardware serveru, kde mezi hardware a operační systém vkládají robustní virtualizační vrstvu. VMware ESXi dělí fyzický server na řadu bezpečných a přenositelných virtuálních strojů, jež mohou na jednom fyzickém serveru běžet současně. Každý virtuální stroj představuje kompletní systém s procesory, pamětí, připojením k síti, úložištěm a systémem BIOS. Operační systém a softwarové aplikace tak lze ve virtuálním stroji nainstalovat a provozovat bez jakýchkoliv úprav. Dále jsou virtuální stroje od sebe zcela odděleny virtualizační vrstvou, díky níž se pád aplikace nebo chyba konfigurace v jednom virtuálním stroji neprojeví v ostatních strojích.

Sdílením prostředků fyzického serveru mezi virtuálními stroji se zvyšuje využití hardwaru a výrazně omezují investice. Provoz přímo nad hardwarem dává systémům VMware ESXi plnou kontrolu nad prostředky serveru přidělenými jednotlivým virtuálním strojům a umožňuje výkon virtuálních strojů blízký fyzickým strojům a škálovatelnost podnikové úrovně. Systémy VMwareESXi poskytují virtuálním strojům vestavěné funkce pro vysokou dostupnost, správu prostředků a bezpečnost, s nimiž dokáží softwarovým aplikacím poskytovat vyšší úrovně služeb než statická fyzická prostředí.


Hlavní funkce systému VMware ESXi

Architektura

 • 64bitová architektura. Využijte nárůst výkonu a podporu až 4 TB paměti RAM ve fyzických hostitelích.
 • Optimalizace výkonu pro virtualizovanou infrastrukturu. V systémech VMware vSphere ESXi 5.5 byly provedeny výkonnostní optimalizace pro vybrané kritické aplikace, jako jsou Oracle Database, Microsoft SQL Server a Microsoft Exchange. Na jednom hostiteli můžete dosáhnout výkonu až 1 000 000 transakcí za sekundu.
 • Zvýšení výkonu pro úložiště iSCSI. Kombinace nových ovladačů rozhraní SCSI v hostovaném systému optimalizovaných pro virtualizaci a vylepšení v úložné vrstvě jádra VMkernel znatelně zvýší výkon aplikací náročných na vstup a výstup, jako jsou databáze a komunikační aplikace.
 • Podpora větších virtuálních strojů a výkonný hardware serverů. Využijte možnosti hardwarových systémů až se 320 fyzickými procesorovými jádry, 4096 virtuálními procesory, 1  TB virtuální paměti a stovkami virtuálních strojů v jediném hostiteli, které splní požadavky velkých projektů konsolidace a obnovení po havárii.
 • Podpora až 64 virtuálních procesorů. Technologie VMware Virtual Symmetric Multiprocessing (SMP) umožňuje virtuálním strojům používat až osm fyzických procesorů současně, a zvyšuje tak jejich výkon. S technologií VMware Virtual SMP lze virtualizovat i procesorově nejnáročnější podnikové aplikace jako databáze a systémy ERP a CRM.
 • VMware VMsafe™. VMware VMsafe je nová bezpečnostní technologie, která pomáhá chránit virtualizované aplikace metodami, které u fyzických strojů nebyly možné. Součástí technologie VMsafe je sada programovacích rozhraní nabízejících bezpečnostním produktům jiných výrobců stejnou viditelnost do činnosti virtuálních strojů, jako mají systémy VMware ESXi. Tak mohou tyto produkty detekovat a odstraňovat škodlivý software, jako jsou viry, trojské koně a keyloggery. Této zvýšené úrovně ochrany je dosaženo díky vrstvené viditelnosti hardwarových prostředků virtuálního stroje, jako jsou paměť, procesor, disk a vstupně-výstupní systémy.
 • Technologie VMDirectPath pro virtuální stroje. U aplikací vyžadujících častý přístup k vstupně‑výstupním zařízením lze zvýšit efektivitu využití procesoru tím, že bude vybraným virtuálním strojům povolen přímý přístup k hardwarovým zařízením.
 • Využití GPU. V aktuální verzi platformy VMware E4SXi lze využít hardwarově akcelerované grafiky i pro virtuální systémy.
 • Soubory virtuálních disků. Použitím souborů s virtuálními disky (VMDK) poskytnete virtuálním strojům přístup k jejich vlastním datovým skladům a správci informačních technologií získají flexibilitu v tvorbě, správě a migraci virtuálních strojů v podobě samostatných souborů, které lze umístit do sdíleného úložiště.
 • Souborový systém VMware vStorage VMFS. VMware vStorage Virtual Machine File System (VMFS) až o velikosti 64 TB, je souborový systém pro clustery umožňující souběžný přístup několika hostitelů systému VMware ESXi ke stejnému souboru VMDK. Implementací sdíleného úložiště pro virtuální stroje se souborovým systémem VMware vStorage VMFS odstraníte problémová místa a docílíte vyvážení prostředků úložišť. Systém VMFS je podporován řadou sítí SAN Fibre Channel a iSCSI a úložných polí NAS způsobem, který je transparentní pro vlastníky aplikací i koncové uživatele. Další informace o systému VMFS, jenž nabízí nová rozšíření jako například dynamické rozšiřování svazku, naleznete v datovém listu, který je k dispozici ke stažení.
 • Spouštění systému ze sítě SAN. Provozem hostitelů VMware ESXi na bezdiskových konfiguracích serverů blade a serverů montovaných do racku odstraníte nutnost zálohování jednotlivých místních serverových disků.
 • Virtuální sítě. Možnosti virtuálních sítí v systémech VMware ESXi dovolují zákazníkům stavět komplexní sítě mezi virtuálními stroji spuštěnými na jednom hostiteli nebo mezi více instalacemi hostitelů VMware ESXi, a to jak pro účely vývoje a testování, tak i produkční nasazení. Pro každý virtuální stroj lze nakonfigurovat jednu či více síťových karet, každou s vlastní adresou IP a MAC, s nimiž budou virtuální stroje neodlišitelné od fyzických. V rámci jednoho hostitele VMware ESXi můžete pomocí virtuálních přepínačů propojujících virtuální stroje vytvořit simulovanou síť. Prostřednictvím virtuálních sítí LAN (VLAN) lze fyzickou lokální síť překrýt logickou sítí, a izolovat tak síťový provoz pro účely bezpečnosti a oddělení zátěže. Konfiguraci sítě budete moci upravovat bez nutnosti změn v kabeláži a nastavení přepínačů.
 • Optimalizace síťového výkonu. Systémy VMware ESXi podporují řadu technologií převádějících zpracování provozu na síťovou kartu jako TCP Segmentation Offloading, převedení sítí VLAN a kontrolních součtů a tzv. jumbo frames. Tyto technologie snižují režii procesoru spojenou se zpracováním síťového vstupu a výstupu. Dále jsou podporovány funkce pro zvýšení komunikačního výkonu optimalizované pro virtualizaci, jako je například NetQueue, která znatelně zvyšuje výkon ve virtualizovaných prostředích s 10gigabitovým Ethernetem.
 • Podpora nových výkonných zařízení a protokolů. Ke zvýšení výkonu virtuálních strojů systémy VMware ESXi disponují podporou 40Gb ethernetových síťových karet a úložných polí a technologie Infiniband.
 • Podpora paravirtualizace. Ke zvýšení výkonu virtuálních strojů systémy VMware ESXi podporují paravirtualizované hostované operační systémy s jádrem Linux (verze 2.6.21 a novější).
 • Správa prostředků pro virtuální stroje. Definicí zásad pokročilého přidělování prostředků pro virtuální stroje lze zvýšit úroveň služeb poskytovaných softwarovým aplikacím. Je možné nastavit minimální, maximální a poměrné podíly na využití prostředků procesorů, paměti, disků a propustnosti sítě. Přidělené hodnoty lze měnit i za běhu virtuálních strojů.
 • Inteligentní virtualizace procesorů. Díky inteligentnímu plánování procesů a vyvažování zátěže mezi dostupnými procesory ve fyzickém hostiteli lze řídit provádění procesů ve virtuálních strojích.
 • Přidělování paměti "na dluh". Konfigurace paměti virtuálních strojů na hodnotu, která v bezpečné míře přesahuje kapacitu fyzické paměti serveru, zlepšuje využití paměti a umožňuje v hostiteli VMware ESXi spustit více virtuálních strojů.
 • Transparentní sdílení stránek (odstranění duplikace paměti). Ukládání paměťových stránek shodných ve více virtuálních strojích pouze jedenkrát zajistí efektivnější využití fyzické paměti RAM.
 • Dynamické obsazování paměti. Paměť RAM lze dynamicky přesouvat z nečinných virtuálních strojů k aktivní zátěži. Dynamické obsazování paměti vytváří v nečinných virtuálních strojích umělý tlak na využití paměti, čímž je nutí používat vlastní oblasti pro stránkování a uvolnit paměť ve prospěch aktivních strojů.
 • Komprese ve fyzické RAM paměti pro méně často používané bloky dat.
 • Profilování síťového provozu. Zajišťuje, že kritické virtuální stroje obdrží prioritní přístup k síti. Síťovému provozu z virtuálních strojů lze určit priority podle "přiměřených podílů". Profilování síťového provozu zajistí, že provoz pocházející z virtuálních strojů bude splňovat omezení na špičkový a průměrný datový tok a velikost souvislého bloku dat.
 • Priorita provozu komunikace s úložišti. Nastavením priorit provozu podle "přiměřených podílů" zajistí kritickým virtuálním strojům přednostní přístup k úložným zařízením.
 • Vestavěná podpora vícenásobných cest pro přístup k úložištím. Vícenásobné cesty pro sítě SAN Fibre Channel nebo iSCSI zajistí dostupnost sdílených úložišť.
 • Spojování síťových karet. Každému virtuálnímu stroji připojenému k síti lze poskytnout vestavěnou podporu zotavení po selhání síťové karty a vyvažování zátěže. Tím se zvýší dostupnost hardwaru a jeho odolnost vůči chybám. Zásady spojování síťových karet umožňují konfigurovat více aktivních a záložních adaptérů.
 • Podpora služby Microsoft Cluster Service. Umožňuje spojovat virtuální stroje s operačním systémem Microsoft Windows do clusterů napříč fyzickými hostiteli.

Kompatibilita
Systémy VMware ESXi jsou optimalizovány, důkladně otestovány a certifikovány na úrovních serverů, úložišť, operačních systémů a softwarových aplikací. Tím je dán základ pro celopodnikovou standardizaci.

 • Serverový hardware. Systémy VMware ESXi mají certifikaci pro nejrozšířenější servery v provedení do racku, tower i blade od společností Dell, Fujitsu Siemens, HP, IBM, NEC, Sun Microsystems a Unisys.
 • Hardware úložišť. Systémy VMware ESXi mají certifikaci pro rozsáhlou řadu systémů úložišť od společností Dell, EMC, Fujitsu, Fujitsu Siemens, HP, Hitachi Data Systems, IBM, NEC, Network Appliance, StorageTek, Sun Microsystems a 3PAR. Disponují podporou pro interní disky SATA, úložiště Direct Attached Storage (DAS) a Network Attached Storage (NAS) a sítě SAN s technologiemi iSCSI i Fibre Channel.
 • Operační systémy. Systémy VMware ESXi nabízejí podporu pro největší počet nemodifikovaných operačních systémů zahrnující kromě jiných systémy Windows, Linux, Solaris a Novell NetWare.
 • Softwarové aplikace. Ve virtuálních strojích v produktech VMware lze provozovat libovolné softwarové aplikace bez nutnosti jejich úprav.
 • Formáty virtuálních strojů. V systémech VMware ESXi lze spouštět i virtuální stroje vytvořené v jiných formátech než VMware. Pomocí volně dostupného nástroje VMware vCenter Converter mohou uživatelé do hostitelů VMware ESXi převádět virtuální stroje ze systémů Microsoft HyperV a Norton Ghost a Vmware Workstation a spouštět je.

Bezpečnost
Pokročilé bezpečnostní funkce systémů VMware ESXi chrání data ve virtuálním prostředí.

 • Integrovaný Firewall. V každém hypervizoru VMware ESXi je integrován nativní firewall zajišťující zvýšení bezpečnosti celého systému.
 • VMware vShiled™. VMware vShiled je bezpečnostní technologie, která pomáhá chránit virtualizované aplikace metodami, které u fyzických strojů nebyly možné. Součástí technologie VMsafe je sada programovacích rozhraní nabízejících bezpečnostním produktům jiných výrobců stejnou viditelnost do činnosti virtuálních strojů, jako mají systémy VMware ESXi. Tak mohou tyto produkty detekovat a odstraňovat škodlivý software, jako jsou viry, trojské koně a keyloggery. Zvýšené úrovně ochrany je dosaženo díky jemně vrstvené viditelnosti hardwarových prostředků virtuálního stroje, jako jsou paměť, procesor, disk a vstupně-výstupní systémy.
 • Ochrana jádra VMkernel. Před běžnými útoky jsou systémy VMware ESXi chráněny kontrolou integrity klíčové komponenty hypervizoru, jádra VMkernel. Během spouštění hypervizoru jej chrání techniky diskové integrity systému VMware ESXi využívající modul Trusted Platform Module (TPM), který bývá zabudován v serverech. Moduly jádra VMkernel načítané na disk a do paměti jsou digitálně podepsány a při načítání ověřeny, aby byla zajištěna integrita dynamicky načítaného kódu a ochrana před škodlivým softwarem pokoušejícím se modifikovat jádro VMkernel uložené na disku. Jádro VMkernel také při načítání využívá techniky paměťové integrity spojené se schopnostmi vlastní ochrany mikroprocesoru před obvyklými pokusy o přetečení bufferu za účelem zneužití běžícího kódu.
 • Šifrování: Bezpečné připojení k hostitelům VMware ESXi je zajištěno šifrováním SSL.
 • Ověřování zařízení iSCSI. Systémy VMware ESXi chrání zařízení iSCSI před narušením tím, že při každém pokusu o přístup k datům v cílové logické jednotce musí být hostitel nebo iniciátor iSCSI zařízením či cílem iSCSI ověřen.
 • Zásady síťové bezpečnosti. Bezpečnost virtuálních strojů lze posílit i na ethernetové vrstvě. Je možné zakázat sledování síťového provozu v promiskuitním režimu, změny adres MAC a přenosy s falšovanou adresou MAC.

Možnosti správy

Pro efektivnější správu prostředí se systémy VMware ESXi je k dispozici několik rozhraní pro správu. Hlavními rozhraními, která správci systémů VMware ESXi používají, jsou:

 • VMware vSphere™ Client. Uživatelské rozhraní nástroje VMware vSphere Client umožňuje společnou správu systémů VMware ESXi, virtuálních strojů a (volitelně) systémů VMware vCenter Server. Nástroj vSphere Client lze bezplatně stáhnout. Nabízí připojení k hostiteli VMware ESXi a správu jednoho hostitele, nebo připojení k systému vCenter™ Server a správu více hostitelů.
 • VMware vCenter Server. Umožňuje centralizovanou správu hostitelů VMware ESXi a jejich virtuálních strojů. Pro správu hostitele VMware ESXi pomocí nástroje VMware vCenter Server je zapotřebí licence k nástroji VMware vCenter Agent, která je součástí všech edic platformy VMware vSphere™. Platforma VMware vSphere nabízí mnoho dalších možností správy, které zlepšují kontinuitu podnikání a maximalizují efektivitu provozu. Takovými funkcemi jsou migrace v reálném čase, automatické vyvažování zátěže, ochrana před selháním hardwaru a možnosti zálohování a obnovy virtuálních strojů.

Mezi další nástroje pro správu systémů VMware ESXi patří:

 • VMware vSphere™ Command-Line Interface (vCLI). Umožňuje správu systémů VMware ESXi prostřednictvím prostředí se vzdáleným spouštěním. Nejnovější verze rozhraní vCLI nabízí množství nových příkazů a je podporována v systémech VMware ESXi 4.X a novějších.
 • VMware vSphere™ Power Command-Line Interface (PowerCLI). Toto výkonné, avšak snadno použitelné rozhraní založené na technologii Microsoft PowerShell umožňuje správu a konfiguraci tisíců virtuálních strojů. Rozhraní PowerCLI dává administrátorům IT možnost správy systémů VMware ESXi prostřednictvím skriptovacího rozhraní, se kterým zvládnou provést stejné úlohy jako s nástrojem VMware vSphere Client.
 • VMware vSphere™ Management Assistant. Nástroj VMware vSphere Management Assistant je virtuální stroj obsahující rozhraní příkazového řádku systému VMware vSphere a další softwarové balíčky, které mohou vývojáři a administrátoři využít ke spouštění agentů a skriptů a ke správě hostitelů VMware ESXi.
 • Správa hardwaru s modelem CIM bez potřeby agenta. Model Common Information Model (CIM) poskytuje protokol pro sledování stavu hardwaru v systému VMware vCenter Server nebo nástrojích jiných výrobců kompatibilních s modelem CIM.

Další informace

V jaké formě mohu zakoupit řešení VMware vSphere?

Pro subjekty menší a střední velikosti, tzv. SMB:

 • VMware vSphere Essentials Plus poskytuje řešení typu vše v jednom pro malé kanceláře. Umožňuje virtualizovat tři fyzické servery, snižuje náklady na hardware a zajišťuje mimořádně vysokou dostupnost aplikací a ochranu dat.
 • VMware vSphere Essentials poskytuje řešení typu vše v jednom pro male kanceláře. Umožňuje virtualizovat tři fyzické servery za účelem konsolidace a správy aplikací, snižuje provozní i hardwarové náklady a nevyžaduje vysokou počáteční investici.

Pro infrastrukturu od středních až po velké společnosti:

 • VMware vSphere Standard poskytuje základní řešení pro konsolidaci aplikací, které umožňuje snížit náklady na hardware a současně urychlit zavádění aplikací.
 • VMware vSphere Enterprise poskytuje pokročilé  řešení pro konsolidaci aplikací, které umožňuje snížit náklady na hardware a současně urychlit zavádění aplikací. Obsahuje mino jiné i funkci dynamického rozložení zátěže.
 • VMware vSphere Enterprise Plus obsahuje kompletní sadu produktů určených k transformaci datových center na výrazně zjednodušená cloud prostředí, která poskytují novou generaci flexibilních a spolehlivých IT služeb.

Porovnání verzí VMware vSphere: http://www.vmware.com/cz/products/vsphere/compare.html


hp enterprise logohp inc logovmware-logo Lenovo logo kyocera logo cisco-logo avast-logo veeam logo microsoft-logo oracle-logo redhat-logo symantec-logo sticky-password-logoKaspersky