• VAŠE FIRMA: SLOŽITÝ PROVOZ, SNADNÁ OCHRANA

  Kaspersky Small Office Security - Komplexní ochrana IT pro vaši firmu

  Firmy všech velikostí se každý den stávají cílem počítačových zločinců, kterým se často podaří zastavit jejich provoz a způsobit finanční škodu.
  Díky aplikaci Kaspersky Small Office Security nemusíte být odborník na oblast IT, abyste svoji firmu dokázali ochránit.

  Více
 • avast! ENDPOINT PROTECTION SUITE PLUS

  Certifikovaný a neuvěřitelně rychlý antivirus pro vaši firmu. Síťové řešení s maximální ochranou

  avast! Endpoint Protection Suite PLUS vám dá plnou kontrolu nad vaší firemní sítí s maximálním zabezpečením koncových počítačů i serverů.Navíc obsahuje firewall a ochranu souborových i emailových serverů.

  Více
 • HP CAREPACK

  ZVYŠTE VÝKONNOST, PRODUKTIVITU A NÁVRATNOST INVESTIC SE SLUŽBAMI HP CAREPACK
  Služby HP Care Pack rozšiřují standardní záruku HP zařízení a umožní vám zvolit si reakční časy, okna pokrytí a časové úseky odpovídající specifickým pracovním požadavkům.

  Více

VMware vCenter

Index

VMware vCenter Server je univerzální centrum pro správu prostředí VMware vSphere. Nabízí jednotnou správu všech hostitelů a virtuálních strojů v datovém centru prostřednictvím jediné konzole a umožňuje správcům zlepšit řízení, zjednodušit každodenní úkony a snížit složitost a nákladnost správy IT prostředí.


Jaké výhody použití VMware vCenter Server přináší?

Systém VMware vCenter Server poskytuje přizpůsobitelnou, rozšiřitelnou platformu pro správu virtuálního prostředí a přináší IT organizacím tyto výhody:

 • Centrální správa. Systém vCenter Server umožňuje IT organizacím organizovat, rychle přidělovat a konfigurovat celé IT prostředí prostřednictvím jediného rozhraní, což má za následek snížení provozních nákladů. Důkladné a konzistentní sledování výkonu všech kriticky důležitých součástí – procesoru, paměti, úložiště i sítě – poskytuje správcům dostatečné množství podrobných informací.
 • Automatizace provozu. Funkce plánování a oznamování úloh umožňují rychleji reagovat na měnící se potřeby a přiřazovat prioritu klíčovým činnostem.
 • Zabezpečené řízení přístupu. Robustní mechanizmy oprávnění a integrace se systémem Microsoft® Active Directory zaručují autorizovaný přístup k prostředí a virtuálním strojům. Správce systémů lze rozdělit do úrovní z různou mírou odpovědnosti.
 • Dostupnost a správa zdrojů. Pomocí systému VMware vCenter Server mohou správci konfigurovat a spravovat nástroje VMware VMotion, Storage VMotion, VMware High Availability (HA) a Fault Tolerance.
 • Vyšší úroveň zabezpečení. Nástroj VMware vCenter Update Manager automaticky udržuje soulad se standardy oprav a umožňuje tak eliminovat zranitelnosti ve virtuálních strukturách organizací.

Automatická úspora energie. Díky technologii VMware Distributed Power Management, na níž jsou založena tzv. zelená datová centra, mohou společnosti minimalizovat spotřebu energie.


Jak systém VMware vCenter Server funguje?

Platforma VMware vCenter Server obsahuje několik klíčových součástí, které vzájemně spolupracují a vytváří ve společnostech přizpůsobitelné centrum pro správu virtuálního prostředí.

Servery pro správu představují centrální body, pomocí nichž lze spravovat hostitele a virtuální stroje. Uvnitř těchto serverů se nachází databáze s uloženými informacemi o inventáři a výkonu. Spojení mezi hostiteli a servery pro správu zajišťují agenti systému vCenter.
Novým rozhraním, které přináší verze 5.5 je pak použití VMware vSphere Web client pro přístup přes internetový prohlížeč. Správci mohou stále využívat přístup k systému vCenter Server pomocí klienta vSphere Client z libovolného počítače se systémem Windows nebo Mac OS X.
Role a oprávnění jsou replikovány mezi jednotlivými servery pro správu a správci tak mohou z jediné konzoly spravovat více systémů vCenter Server. Díky vyhledávači je pak možné rychle najít virtuální stroje, hostitele a jiné objekty inventáře kdekoli v rámci společnosti.

Vmware vCenter Server je možné nasadit buď ve formě aplikace instalované nad 64bitový operační systém Windows Server nebo jako již připravenou VMware appliance, již nainstalovaný virtuální stroj, do prostředí VMware.


Hlavní funkce systému VMware vCenter Server

Dostupnost:
Služby dostupnosti poskytují aplikacím podle jejich priority a potřeb různé úrovně vysoké dostupnosti. Odpadá přitom potřeba složitého redundantního hardwaru a softwaru pro práci s clustery.

 • Nástroj VMware vMotion™ zajišťuje plynulý chod aplikací, který není narušován plánovanou údržbou serverů. Využívá přitom migraci spuštěných virtuálních strojů napříč servery, aniž by docházelo k přerušení práce uživatelů nebo ztrátě služeb.
 • Nástroj VMware Storage vMotion zajišťuje plynulý chod aplikací, který není narušován plánovanou údržbou úložiště ani přenosem úložiště. Využívá přitom migraci disků spuštěných virtuálních strojů, aniž by docházelo k přerušení práce uživatelů nebo ztrátě služeb.
 • Nástroj VMware High Availability (HA) představuje cenově efektivní způsob, jak automaticky a rychle (v řádu minut) restartovat aplikace v případě poruchy hardwaru nebo selhání operačního systému.
 • Nástroj VMware Fault Tolerance poskytuje trvalou dostupnost jakékoli aplikaci (bez ztráty dat nebo přerušení provozu) v případě poruchy hardwaru.
 • Nástroj VMware Data Recovery poskytuje zálohu a obnovu bez potřeby agenta. Toto jednoduché a cenově efektivní řešení je určené pro virtuální stroje v menších prostředích.

Škálovatelnost:
Služby škálovatelnosti umožňují poskytovat každé aplikaci správné množství výpočetních zdrojů v závislosti na jejích potřebách.

 • Plánovač VMware DRS a StorageDRS dynamicky vyrovnává využití serverových a diskových zdrojů napříč celým datovým centrem.
 • Přidávání za provozu umožňuje podle potřeby přidávat do virtuálních strojů procesory a paměť bez přerušení činnosti.
 • Připojování za provozu umožňuje do virtuálních strojů přidávat nebo z nich odebírat virtuální úložná a síťová zařízení bez přerušení činnosti.
 • Rozšiřování virtuálních disků za provozu umožňuje do spuštěných virtuálních strojů přidávat virtuální úložiště bez přerušení činnosti.

Zabezpečení:
Služby zabezpečení poskytují aplikacím možnost využívat a vyžadovat bezpečnostní zásady provozně efektivním způsobem.

 • Nástroj VMware vShield Zones dohlíží na dodržování firemních bezpečnostních zásad na aplikační úrovni ve sdíleném prostředí. Zjednodušuje tak zabezpečení aplikací a zachovává přitom důvěryhodné zóny a síťovou segmentaci uživatelů a citlivých dat.
 • Nástroj VMware VMsafe™ umožňuje použití bezpečnostních produktů, které spolupracují s virtualizační vrstvou a poskytují virtuálním strojům vyšší úroveň zabezpečení než fyzické servery.

Sítě:
Služby infrastruktury, které umožňují optimální správu a řízení sítí ve virtuálních prostředích.

 • Nástroj VMware vNetwork Distributed Switch zjednodušuje a vylepšuje zajišťování, správu a ovládání síťové komunikace mezi virtuálními stroji v prostředí VMware vSphere™. Rovněž v prostředí VMware vSphere™ umožňuje používat distribuované virtuální přepínače třetích stran (např. Cisto Nexus 1000v). Správci sítí tak mají k dispozici známá rozhraní, pomocí nichž mohou ovládat kvalitu služeb na úrovni virtuálních strojů.
 • VXLAN        
 • NSX

Centrální řízení a podrobný přehled o všech úrovních virtuální infrastruktury

 • Sledování dynamických virtuálních prvků v reálném čase. Systém vCenter Server má podrobný přehled o všech virtuálních prvcích a souvisejících fyzických součástech, včetně serverového hardwaru, sdíleného úložiště a sítě. K dispozici jsou rovněž spouštěče událostí a varování, které usnadňují sledování prostředí a zjednodušují diagnostiku a řešení potíží. Správci mají možnost vizualizovat vztahy mezi fyzickými servery, virtuálními stroji, sítěmi a úložišti za použití dynamických map topologie, které ověřují správnost konfigurace prostředí vSphere. Systém vCenter Server sleduje výkon a dostupnost virtuálních strojů i jiných virtuálních prvků, jako jsou například celky zdrojů s podrobnými statistikami a grafy, zobrazitelnými v reálném čase.
 • Přizpůsobitelné spouštěče varování. Systém vCenter Server dokáže generovat automatické zprávy, které mohou spouštět automatizované postupy pro odstraňování a prevenci problémů.
 • Zjednodušené procházení a prohledávání inventáře. Pomocí globální vyhledávací funkce můžete odkudkoli z prostředí vCenter přistupovat k celému inventáři několika systémů vCenter Server, který obsahuje virtuální stroje, hostitele, datová úložiště i sítě. Vylepšené uživatelské prostředí umožňuje jednodušší procházení.

Proaktivní správa prostředí VMware vSphere

 • Rychlé přidělování a zjednodušená správa oprav. Průvodci a šablony s podporou konfiguračních standardů vám umožní vytvářet nové virtuální stroje nebo hostitele v řádu minut, a to s minimem chyb a výpadků. Nástroj vCenter Update Manager nabízí snadné opravy virtuálních strojů i hostitelů a pomocí funkce hostitelských profilů umožňuje vytvářet standardizované konfigurace hostitelů a ověřovat jejich platnost.
 • Dynamické přidělování zdrojů v souladu se smlouvami SLA. Celky zdrojů jsou neustále sledovány pomocí plánovače VMware DRS, který inteligentně přenáší virtuální stroje mezi hostiteli, aniž by docházelo k výpadkům nebo k negativnímu ovlivňování smluv SLA (service level agreement). Výsledkem je vysoce optimalizované a efektivní IT prostředí s automatickou správou a integrovaným vyrovnáváním zátěže. Pokud virtuální stroje v celku zdrojů nepotřebují přebývající kapacitu, funkce VMware Distributed Power Management (DPM) přepne hostitele do pohotovostního režimu. Tím je snížena spotřeba energie bez negativního dopadu na smlouvy SLA.
 • Automatizace pracovních postupů. Systém vCenter Server obsahuje výkonný nástroj vCenter Orchestrator, který je určen ke zjednodušení správy. Nabízí připravené pracovní postupy, pomocí nichž mohou správci automatizovat přes 800 úloh, a jednoduché rozhraní typu drag-and-drop, které umožňuje tvorbu vlastních pracovních postupů.
 • Dostupnost systému vCenter Server. Konzola pro správu zobrazuje stav jednotlivých součástí systému vCenter a umožňuje správcům rychle identifikovat a opravovat problémy v infrastruktuře správy. Nástroj VMware vCenter Server Heartbeat (dostupný v rámci samostatné licence) nabízí rozšířenou dostupnost a podrobné sledování všech součástí systému vCenter Server. K dispozici je také záložní přenos serveru pro správu a jeho databáze na pohotovostní server prostřednictvím sítě LAN nebo WAN.

Přizpůsobitelnost a rozšiřitelnost

 • Rozsáhlá správa. Systém vCenter Server je od základů navržen tak, aby dokázal pracovat s těmi nejrozsáhlejšími IT prostředími. Jedna instance systému vCenter Server může spravovat až 1 000 hostitelů a 10 000 aktivních virtuálních strojů. V režimu Linked Mode můžete prostřednictvím jediné konzoly spravovat až 3 000 hostitelů a 30 000 spuštěných virtuálních strojů v rámci deseti instancí systému vCenter Server.
 • Otevřená architektura. Programovací rozhraní vCenter a rozšíření .NET umožňují integraci systému vCenter Server s dalšími nástroji a podporují uživatelské doplňky pro klienta vSphere Client. Vaše investice jsou díky tomu chráněny a vy si můžete vybrat preferovaný způsob správy prostředí.

Další informace

Chcete-li získat další informace nebo zakoupit produkt společnosti VMware, kontaktujte nás telefonicky na čísle +420 274 005 111 nebo emailem na adrese


hp enterprise logohp inc logovmware-logo Lenovo logo kyocera logo cisco-logo avast-logo veeam logo microsoft-logo oracle-logo redhat-logo symantec-logo sticky-password-logoKaspersky