header alwil

HPE Data Protector

O softwaru HPE Data Protector

Inteligentní přístup k ochraně dat

HPE Data Protector je prvním adaptivním řešením zálohování a obnovy v celém odvětví, které používá inteligentní přístup k ochraně a správě dat. Pokročilá integrace s aplikacemi a infrastrukturou i provozní analytické nástroje optimalizující proces zálohování a obnovy vám pomáhají zlepšit kontinuitu činnosti organizace a podpořit provozuschopnost v prostředí vašich IT systémů.

S nástrojem HPE Data Protector můžete centrálně řídit a chránit kritická data rozmístěná v různých vzdálených lokalitách a datových centrech ve fyzické, virtuální a cloudové infrastruktuře. HPE Data Protector dnes k ochraně podnikových informací používá více než 60 000 zákazníků po celém světě.

Požadavky ohledně datových center se v oblasti IT mění, což nutí organizace přehodnotit procesy zálohování a obnovy, strategie a infrastrukturu, a to z několika důvodů:

  • potřeba držet krok s rostoucími objemy dat, různorodými formáty a složitostí dat
  • potřeba pokročilé integrace s cloudovými a virtualizačními platformami pro rozsáhlé zálohování a rychlou obnovu
  • využívání nových obchodních modelů, např. ITaaS (IT-as-a-service) a BYOD (Bring Your Own Device)
  • potřeba spravovat a chránit data v souladu se stále přísnějšími interními předpisy a snaha být vždy připojen a zajišťovat úroveň nepřetržitých služeb (24/7).

HPE Data Protector pomáhá organizacím všech velikostí řešit tyto výzvy pomocí softwaru, který nabízí pokročilé funkce ochrany dat, např. federovanou deduplikaci pomocí HPE StoreOnce, integrované cloudové zálohování, obnovu pomocí EADR (Enhanced Automated Disaster Recovery), funkci zálohování bez přerušení provozu (Zero Downtime Backup), okamžitou obnovu Instant Recovery, pokročilou ochranu virtuálního serveru a obnovu kritických aplikací s přesností na sekundu. S produktem HPE Data Protector získáte lepší transparentnost, předvídatelnost a odolnost v rámci vašich prostředí IT.

Nejdůležitější přednosti produktu

Pokročilé analytické nástroje pro chytřejší zálohování a obnovu

Optimalizace procesu zálohování a obnovy s přístupem, který rovněž řeší budoucí potřeby, vyžaduje schopnost získat určitou hodnotu a přehled z provozních informací souvisejících se zálohováním. Řešení zálohování od společnosti Hewlett Packard Enterprise (HPE) v sobě spojuje pokročilé analytické nástroje poskytující provozní informace, které umožňují informačním technologiím lépe využívat zálohovací zdroje, činit informovaná rozhodnutí v souvislosti s budoucími potřebami v oblasti kapacity a infrastruktury a proaktivně řešit aktuální a potenciální problémy v zálohovacím prostředí.

Federovaná deduplikace pomocí HPE StoreOnce

HPE StoreOnce je patentovaná deduplikační technologie, která je zaváděna se systémy HPE Data Protector a HPE Storage. Pouze společnost HPE v současnosti dokáže nabídnout stejný deduplikační algoritmus se škálováním od softwaru až po specializovanou appliance a díky tomu zajistit efektivní replikaci a uchování dat.

Cloudové zálohování

Prostřednictvím integrované cloudové ochrany HPE Data Protector rozšiřuje zálohování o cloud a spojuje dva světy místního zálohování a bezpečného hostovaného zálohování do jedné nabídky. Integrovaná cloudová funkce přináší tradičnímu datovému centru výkon a jednoduchost cloudového zálohování. Tato integrace využívá 14 globálních cloudových datových center divize Big Data společnosti Hewlett Packard Enterprise (HPE), která spravují více než 50 petabytů zákaznických informací z celého světa.

Integrovaná automatická obnova pomocí EADR (Enhanced Automated Disaster Recovery)

HPE Data Protector nabízí centralizovanou obnovu systémů (kompletní obnovu ze zálohy pomocí BMR – Bare Metal Recovery) virtuálním či fyzickým serverům (p2v nebo v2p) z jediné zálohy bez dalších nákladů, což umožňuje zjednodušit proces obnovy po havárii. Produkt HPE Data Protector je výjimečný tím, že zákazníci mohou vytvářet obrazy disku pro obnovení z existující zálohy systému souborů nebo zálohy obrazů disku, včetně kopií objektů, bez nutnosti dělat samostatnou zvláštní zálohu pro obnovu systému. Jediným kliknutím můžete spustit proces obnovení a automaticky rekonstruovat celý svůj systém a jednotlivé oddíly.

Pokročilá ochrana aplikací

Data Protector nabízí pokročilou funkci umožňující zjednodušit a zautomatizovat ochranu a obnovu aplikací, tj. automaticky provádět celý proces obnovy pomocí posunování transakčních logů jednotlivých aplikací a obnovy aplikací k určitému časovému okamžiku. Pokročilá funkce snapshotů, kterou Data Protector nabízí, chrání kritické aplikace, aniž by to ovlivnilo výkon jednotlivých aplikací, a zajišťuje automatickou obnovu aplikací a dat v rozmezí několika sekund, což splňuje i ty nejnáročnější cíle v oblasti obnovy.

Komplexní podpora virtualizace

HPE Data Protector nabízí komplexní ochranu virtuálních serverů díky podpoře všech hypervisorů. Díky nástrojům VMware a Hyper-V může Data Protector nabídnout pokročilou integraci hypervisorů a řízení snapshotů polí pro nejnáročnější virtualizované aplikace. Pro VMware produkt Data Protector rovněž nabízí ochranu One-Touch, automatickou ochranu nových VM, obnovu jednotlivých položek a ve své třídě nejlepší přirozenou integraci pro prostředí vCloud Director.

Centralizovaná správa

HPE Data Protector nabízí jedinou konzoli k centrální správě ochrany dat pro fyzické a virtuální servery v rámci místní, hybridní a cloudové infrastruktury. Produkt nabízí ve své třídě nejlepší integraci s HPE Storage, od automatizace pásků až po řízení snapshotů diskových polí a replikaci z centrální konzole bez skriptování při splnění různých RPO/RTO.