header alwil

Ochrana soukromí

Zásady ochrany soukromí

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s těmito webovými stránkami provozovanými společností ALWIL Trade, spol. s r.o. (dále jen "ALWIL"). Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.

Všeobecná pravidla

ALWIL plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) prokazatelný souhlas. Pro účely statistického hodnocení návštěvnosti webových stránek jsou pouze sledovány IP adresy, z nichž uživatelé na tyto stránky přistupují.

ALWIL neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se však netýká informací, které sdělujete dobrovolně, například prostřednictvím e-mailu, při použití webového formuláře "Objednávka antivirového systému avast!" nebo v sekci "eshop", kde je zřejmý souhlas s jejich použitím pro příslušný účel. Tyto informace ALWIL použije pouze pro účely, pro které jste je poskytli.

Při zpracování osobních údajů ALWIL dbá na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení zaručující soulad se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Shromažďování a použití údajů

Náš poskytovatel připojení k internetu, který zaznamenává údaje na vlastní zodpovědnost a který je vázán v tomto ohledu předpisy o důvěrnosti, nesmí zpřístupnit příslušné technické informace o návštěvnících jednotlivých webových stránek, pokud mu zpřístupnění určitých informací neukládá zákon.

Když prohlížíte nebo stahujete obsah těchto webových stránek, nejsou shromažďovány a ukládány žádné informace.

Změny

V případě jakýchkoli změn zásad ochrany soukromí budou změny uvedeny na této stránce.