hp header

Profylaxe zařízení

Profylaxe a čištění je velice důležitou součástí bezproblémového chodu a předejití tak následným nepříjemnostem, jako je například nespolehlivost, doba strávená s řešením problém a v neposlední řadě úplná nefunkčnost zařízení.

Některá zařízení (např. tiskárny) požadavek o pravidelnou údržbu (maintenance kit) hlásí automaticky, podobně jako když se vám na palubní desce automobilu rozsvítí upozornění na návštěvu servisu.

Není však vhodné přehlížet i menší stroje, které si o tuto činnost samy neřeknou.

  • Podávací kolečka papíru, fungující na stejném principu jako pneumatiky vozu, ztrácejí hrubou část (vzorek) ať již opotřebováním či jen zanesením od prachu.
  • Tonerový prach, prach z koberců, silnic a v neposlední řadě prach papírový vířící se všude kolem se postupem času usazuje na elektronických součástech a může tak způsobit zkrat = zničení či snad i požár elektrického zařízení.
  • Nedostatečné chlazení (důsledek zanešeného ventilátoru) může u elektronického zařízení způsobit jeho spálení, nebo omezení výkonu.
  • Nejčastější projev závad je pak špatné podávání papíru, zasekávání se papíru, muchlání papíru a jiné viditelné defekty v kvalitě tisku.

Pravidelné čištění tiskáren (min. 2x ročně-dle modelu, vytíženosti, umístění a provozních podmínek) prodlužuje životnost tiskáren, zvyšuje efektivitu a kvalitu tisku a snižuje tak vaše náklady, které byste nutně museli vynaložit na řešení problémů.

Chcete se dozvědět více o možnosti profylaxí na vašich zařízení? Kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře