VMware

Virtualizace VMware

Seznamte se s důvody, proč investovat do virtualizační platformy VMware.

1Konsolidace a průběžná optimalizace serverového, úložného a síťového hardwaru.
V rámci řešení VMware vSphere™ jsou aplikace spouštěny na virtuálních strojích, které běží na menším počtu serverů a efektivněji využívají úložné a síťové zdroje. Organizace využívající řešení VMware vSphere™ mohou díky jeho unikátním schopnostem v oblasti dynamické optimalizace a správy paměti dosáhnout maximálních konsolidačních poměrů na server. Řešení VMware vSphere™ zjednodušuje správu hardwaru prostřednictvím kompletní virtualizace serverového, úložného i síťového hardwaru. Majitelé řešení VMware vSphere™ mohou v průměru u jedné aplikace snížit kapitálové výdaje nejméně o 50 procent a provozní (pracovní) náklady o více než 60 procent.

2Vylepšení kontinuity činnosti prostřednictvím jednoduchých a cenově úsporných systémů vysoké dostupnosti a obnovy po havárii
Řešení VMware vSphere™ pomáhá vytvářet zabezpečenou, vysoce odolnou infrastrukturu, která udržuje ¨společnost v chodu bez ohledu na poruchy hardwaru nebo výpadky celých datových center. Řešení VMware vSphere™ eliminuje odstávky aplikací díky plánované údržbě serverů, úložišť i sítí, a navíc poskytuje jednoduchý, cenově úsporný systém vysoké dostupnosti, který řeší neplánované výpadky, způsobené například poruchami serverů. Řešení VMware vSphere™ rovněž zjednodušuje obnovu po výpadcích celých datových center, a to bez potřeby drahého redundantního hardwaru.

3Zefektivnění IT operací
Platforma VMware vSphere™ zjednodušuje správu provozu testovacích, vývojových a výrobních prostředí bez ohledu na použité aplikace, operační systémy a konkrétní fyzické umístění. Řešení VMware vSphere™ umožňuje snadné sdílení a náhradu hardwaru a zjednodušuje správu prostřednictvím společných zásad, provozních postupů a automatizované správy napříč různorodým spektrem aplikací a podnikových uživatelů.

Úspory nákladů a vyšší efektivita

 • vyšší konsolidační poměr díky optimalizaci výkonu
 • až 20% snížení nákladů na napájení (Distributed Power Management)
 • až 50% snížení nákladů na úložné systémy (Thin Provisioning)

Zlepšené operační řízení

 • nepřetržitá dostupnost (VMware Fault Tolerance)
 • provozně efektivnější bezpečnost (vShield Zones)
 • dynamické škálování virtuálních strojů s možnostmi rozšiřování za provozu
 • automatické vyrovnávání zátěže mezi jednotlivými servery a diskovými úložišti (DRS a sDRS)
 • soulad se standardizovanými konfiguracemi (Host Profiles)
 • jediný přehledný pohled na všechny prostředky (vCenter Server Linked Mode)
 • každodenní automatizace úloh (vCenter Orchestrator)

Těsnější integrace se stávající infrastrukturou

 • distribuované virtuální přepínače třetích stran
 • vícecestné systémy třetích stran (multipathing)
 • produkty VMsafe
 • virtualizace sítí pomocí VXLAN a NSX

Cloudové služby

 • možnost vytvoření privátního (vCloud Suite), hybridního cloudu (vCloud Hybrid Service)
 • přímá  integrace s management nástroji (vCenter Operations)
 • jednoduché vyčíslení nákladů (vCenter ChargeBack)

Desktopy

 • distribuce a správa virtuálních desktopů (Horizon View)
 • centralizovaná správa koncových stanic (Horizon Mirage)
 • služba doručovaná aplikací (Horizon Workspace)

vCloud-Suite

Aby byl zajištěn bezproblémový upgrade licencí, vyžaduje VMware vaši spolupráci při verifikaci, že jsou vaše licence a data o předplatném korektní.

Chcete-li získat další informace nebo máte o upgrade zájem, kontaktujte nás telefonicky na čísle +420 274 005 111 nebo emailem na adrese