VMware

VMware Horizon

Index

Správa a zabezpečení

Technologie řízení totožnosti přístupu VMware Horizon Suite spojuje skupiny uživatelských identit do jedné identity a tím umožňuje organizaci definovat přístup prostřednictvím podnikových politik. Manažeři tak získají kontrolu nad uživatelskými přístupovými politikami a mohou integrovat Horizon Suite do svých stávajících systémů pracovních postupů.

Zvýšené řízení a zabezpečení znamená, že můžete:

  • Doručit rychlou a pružnou infrastrukturu - aplikace, data a desktopy provozované z centrálních úložišť poskytují citlivé a škálovatelné prostředí.
  • Zrušit nutnost konfigurování fyzických a virtuálních desktopů uživateli - Osvoboďte své zaměstnance od složitých ručních nástrojů pro správu.  S centralizovanou a automatizovanou správou desktopů můžete jednoduše doručovat desktopy, aplikace a služby přes sítě LAN a WAN.
  • Zajistit univerzální přístup a bezpečnostní politiky - Zabraňte narušení bezpečnosti a chyb zřizování přístupu. Definujte správní postupy, které řídí nárok na využívání počítačových služeb koncovými uživateli.
  • Maximalizovat  dostupnost a provozuschopnost - Získejte kontinuální automatické zálohování každého fyzického a virtuálního počítače. Tím můžete snadno v případě poruchy nasadit náhradní počítače, které umožní uživatelům pokračovat v práci přesně tam, kde skončili.
  • Snížit celkové náklady na vlastnictví desktopů až o 50 procent - Virtualizace a centralizovaná správa desktopů znamená úspory nákladů. Přináší zároveň i vymoženosti jako automatické zotavení po havárii, break-fix a automatizované migrace na Windows 7.
  • Standardizovat infrastrukturu řízení – Poskytujte a spravujte služby prostřednictvím jediné platformy pro koncové uživatele pro dosažení vyšší škálovatelnosti, lepšího zabezpečení a kontroly a zvýšení spolehlivosti.