VMware

VMware Horizon

Index

Zjednodušené prostředí

Správa jednotlivých koncových zařízení (počítačů) je neefektivní a nákladná ve složitém prostředí. Snahou VMware Horizon Suite je zcentralizovat a zefektivnit provoz různých  operačních systémů, aplikací a dat do tzv. centralizovaných služeb, které lze snadno spravovat a přímo doručit koncovým uživatelům.

Díky zjednodušenému prostředí, můžete:

  • Transformovat VT do centralizovaných služeb - Virtualizace desktopů, aplikací a uživatelských dat do  Horizon Suite. Služby jsou centrálně přidělovány uživatelům a řídí se definovanými přístupovými politikami  společnosti, tak jak si je určíte.
  • Zefektivnit a automatizovat operace - IT získá jednotné rozhraní pro přístup k poskytování zaměstnaneckých desktopů, souborů a aplikací.
  • Poskytnout jediné souhrnné prostory pro koncové uživatele - Zaměstnanci získají bezpečný pracovní prostor s vlastním, přímým přístupem k jejich desktopům, aplikacím a datům, z jakéhokoli zařízení.
  • Ochraňovat své investice do IT - Horizon Suite je uživatelsky orientovaný: aplikace jsou přiřazeny k jednotlivcům a skupinám, spíše než jejich zařízení. Výsledkem je dynamický pracovní prostor, který pojme nově vznikající aplikace s minimální konfigurací a nutnými opravami.