VMware

VMware vCenter

Index

Jak systém VMware vCenter Server funguje?

Platforma VMware vCenter Server obsahuje několik klíčových součástí, které vzájemně spolupracují a vytváří ve společnostech přizpůsobitelné centrum pro správu virtuálního prostředí.

Servery pro správu představují centrální body, pomocí nichž lze spravovat hostitele a virtuální stroje. Uvnitř těchto serverů se nachází databáze s uloženými informacemi o inventáři a výkonu. Spojení mezi hostiteli a servery pro správu zajišťují agenti systému vCenter.
Novým rozhraním, které přináší verze 5.5 je pak použití VMware vSphere Web client pro přístup přes internetový prohlížeč. Správci mohou stále využívat přístup k systému vCenter Server pomocí klienta vSphere Client z libovolného počítače se systémem Windows nebo Mac OS X.
Role a oprávnění jsou replikovány mezi jednotlivými servery pro správu a správci tak mohou z jediné konzoly spravovat více systémů vCenter Server. Díky vyhledávači je pak možné rychle najít virtuální stroje, hostitele a jiné objekty inventáře kdekoli v rámci společnosti.

Vmware vCenter Server je možné nasadit buď ve formě aplikace instalované nad 64bitový operační systém Windows Server nebo jako již připravenou VMware appliance, již nainstalovaný virtuální stroj, do prostředí VMware.