VMware

VMware vCenter

Index

Hlavní funkce systému VMware vCenter Server

Dostupnost:
Služby dostupnosti poskytují aplikacím podle jejich priority a potřeb různé úrovně vysoké dostupnosti. Odpadá přitom potřeba složitého redundantního hardwaru a softwaru pro práci s clustery.

 • Nástroj VMware vMotion™ zajišťuje plynulý chod aplikací, který není narušován plánovanou údržbou serverů. Využívá přitom migraci spuštěných virtuálních strojů napříč servery, aniž by docházelo k přerušení práce uživatelů nebo ztrátě služeb.
 • Nástroj VMware Storage vMotion zajišťuje plynulý chod aplikací, který není narušován plánovanou údržbou úložiště ani přenosem úložiště. Využívá přitom migraci disků spuštěných virtuálních strojů, aniž by docházelo k přerušení práce uživatelů nebo ztrátě služeb.
 • Nástroj VMware High Availability (HA) představuje cenově efektivní způsob, jak automaticky a rychle (v řádu minut) restartovat aplikace v případě poruchy hardwaru nebo selhání operačního systému.
 • Nástroj VMware Fault Tolerance poskytuje trvalou dostupnost jakékoli aplikaci (bez ztráty dat nebo přerušení provozu) v případě poruchy hardwaru.
 • Nástroj VMware Data Recovery poskytuje zálohu a obnovu bez potřeby agenta. Toto jednoduché a cenově efektivní řešení je určené pro virtuální stroje v menších prostředích.

Škálovatelnost:
Služby škálovatelnosti umožňují poskytovat každé aplikaci správné množství výpočetních zdrojů v závislosti na jejích potřebách.

 • Plánovač VMware DRS a StorageDRS dynamicky vyrovnává využití serverových a diskových zdrojů napříč celým datovým centrem.
 • Přidávání za provozu umožňuje podle potřeby přidávat do virtuálních strojů procesory a paměť bez přerušení činnosti.
 • Připojování za provozu umožňuje do virtuálních strojů přidávat nebo z nich odebírat virtuální úložná a síťová zařízení bez přerušení činnosti.
 • Rozšiřování virtuálních disků za provozu umožňuje do spuštěných virtuálních strojů přidávat virtuální úložiště bez přerušení činnosti.

Zabezpečení:
Služby zabezpečení poskytují aplikacím možnost využívat a vyžadovat bezpečnostní zásady provozně efektivním způsobem.

 • Nástroj VMware vShield Zones dohlíží na dodržování firemních bezpečnostních zásad na aplikační úrovni ve sdíleném prostředí. Zjednodušuje tak zabezpečení aplikací a zachovává přitom důvěryhodné zóny a síťovou segmentaci uživatelů a citlivých dat.
 • Nástroj VMware VMsafe™ umožňuje použití bezpečnostních produktů, které spolupracují s virtualizační vrstvou a poskytují virtuálním strojům vyšší úroveň zabezpečení než fyzické servery.

Sítě:
Služby infrastruktury, které umožňují optimální správu a řízení sítí ve virtuálních prostředích.

 • Nástroj VMware vNetwork Distributed Switch zjednodušuje a vylepšuje zajišťování, správu a ovládání síťové komunikace mezi virtuálními stroji v prostředí VMware vSphere™. Rovněž v prostředí VMware vSphere™ umožňuje používat distribuované virtuální přepínače třetích stran (např. Cisto Nexus 1000v). Správci sítí tak mají k dispozici známá rozhraní, pomocí nichž mohou ovládat kvalitu služeb na úrovni virtuálních strojů.
 • VXLAN        
 • NSX

Centrální řízení a podrobný přehled o všech úrovních virtuální infrastruktury

 • Sledování dynamických virtuálních prvků v reálném čase. Systém vCenter Server má podrobný přehled o všech virtuálních prvcích a souvisejících fyzických součástech, včetně serverového hardwaru, sdíleného úložiště a sítě. K dispozici jsou rovněž spouštěče událostí a varování, které usnadňují sledování prostředí a zjednodušují diagnostiku a řešení potíží. Správci mají možnost vizualizovat vztahy mezi fyzickými servery, virtuálními stroji, sítěmi a úložišti za použití dynamických map topologie, které ověřují správnost konfigurace prostředí vSphere. Systém vCenter Server sleduje výkon a dostupnost virtuálních strojů i jiných virtuálních prvků, jako jsou například celky zdrojů s podrobnými statistikami a grafy, zobrazitelnými v reálném čase.
 • Přizpůsobitelné spouštěče varování. Systém vCenter Server dokáže generovat automatické zprávy, které mohou spouštět automatizované postupy pro odstraňování a prevenci problémů.
 • Zjednodušené procházení a prohledávání inventáře. Pomocí globální vyhledávací funkce můžete odkudkoli z prostředí vCenter přistupovat k celému inventáři několika systémů vCenter Server, který obsahuje virtuální stroje, hostitele, datová úložiště i sítě. Vylepšené uživatelské prostředí umožňuje jednodušší procházení.

Proaktivní správa prostředí VMware vSphere

 • Rychlé přidělování a zjednodušená správa oprav. Průvodci a šablony s podporou konfiguračních standardů vám umožní vytvářet nové virtuální stroje nebo hostitele v řádu minut, a to s minimem chyb a výpadků. Nástroj vCenter Update Manager nabízí snadné opravy virtuálních strojů i hostitelů a pomocí funkce hostitelských profilů umožňuje vytvářet standardizované konfigurace hostitelů a ověřovat jejich platnost.
 • Dynamické přidělování zdrojů v souladu se smlouvami SLA. Celky zdrojů jsou neustále sledovány pomocí plánovače VMware DRS, který inteligentně přenáší virtuální stroje mezi hostiteli, aniž by docházelo k výpadkům nebo k negativnímu ovlivňování smluv SLA (service level agreement). Výsledkem je vysoce optimalizované a efektivní IT prostředí s automatickou správou a integrovaným vyrovnáváním zátěže. Pokud virtuální stroje v celku zdrojů nepotřebují přebývající kapacitu, funkce VMware Distributed Power Management (DPM) přepne hostitele do pohotovostního režimu. Tím je snížena spotřeba energie bez negativního dopadu na smlouvy SLA.
 • Automatizace pracovních postupů. Systém vCenter Server obsahuje výkonný nástroj vCenter Orchestrator, který je určen ke zjednodušení správy. Nabízí připravené pracovní postupy, pomocí nichž mohou správci automatizovat přes 800 úloh, a jednoduché rozhraní typu drag-and-drop, které umožňuje tvorbu vlastních pracovních postupů.
 • Dostupnost systému vCenter Server. Konzola pro správu zobrazuje stav jednotlivých součástí systému vCenter a umožňuje správcům rychle identifikovat a opravovat problémy v infrastruktuře správy. Nástroj VMware vCenter Server Heartbeat (dostupný v rámci samostatné licence) nabízí rozšířenou dostupnost a podrobné sledování všech součástí systému vCenter Server. K dispozici je také záložní přenos serveru pro správu a jeho databáze na pohotovostní server prostřednictvím sítě LAN nebo WAN.

Přizpůsobitelnost a rozšiřitelnost

 • Rozsáhlá správa. Systém vCenter Server je od základů navržen tak, aby dokázal pracovat s těmi nejrozsáhlejšími IT prostředími. Jedna instance systému vCenter Server může spravovat až 1 000 hostitelů a 10 000 aktivních virtuálních strojů. V režimu Linked Mode můžete prostřednictvím jediné konzoly spravovat až 3 000 hostitelů a 30 000 spuštěných virtuálních strojů v rámci deseti instancí systému vCenter Server.
 • Otevřená architektura. Programovací rozhraní vCenter a rozšíření .NET umožňují integraci systému vCenter Server s dalšími nástroji a podporují uživatelské doplňky pro klienta vSphere Client. Vaše investice jsou díky tomu chráněny a vy si můžete vybrat preferovaný způsob správy prostředí.