VMware

VMware vCenter

Index

Jaké výhody použití VMware vCenter Server přináší?

Systém VMware vCenter Server poskytuje přizpůsobitelnou, rozšiřitelnou platformu pro správu virtuálního prostředí a přináší IT organizacím tyto výhody:

  • Centrální správa. Systém vCenter Server umožňuje IT organizacím organizovat, rychle přidělovat a konfigurovat celé IT prostředí prostřednictvím jediného rozhraní, což má za následek snížení provozních nákladů. Důkladné a konzistentní sledování výkonu všech kriticky důležitých součástí – procesoru, paměti, úložiště i sítě – poskytuje správcům dostatečné množství podrobných informací.
  • Automatizace provozu. Funkce plánování a oznamování úloh umožňují rychleji reagovat na měnící se potřeby a přiřazovat prioritu klíčovým činnostem.
  • Zabezpečené řízení přístupu. Robustní mechanizmy oprávnění a integrace se systémem Microsoft® Active Directory zaručují autorizovaný přístup k prostředí a virtuálním strojům. Správce systémů lze rozdělit do úrovní z různou mírou odpovědnosti.
  • Dostupnost a správa zdrojů. Pomocí systému VMware vCenter Server mohou správci konfigurovat a spravovat nástroje VMware VMotion, Storage VMotion, VMware High Availability (HA) a Fault Tolerance.
  • Vyšší úroveň zabezpečení. Nástroj VMware vCenter Update Manager automaticky udržuje soulad se standardy oprav a umožňuje tak eliminovat zranitelnosti ve virtuálních strukturách organizací.

Automatická úspora energie. Díky technologii VMware Distributed Power Management, na níž jsou založena tzv. zelená datová centra, mohou společnosti minimalizovat spotřebu energie.