VMware

VMware vCloud Suite

Index

Automatizovaný Provisioning - aplikace do minuty

 • Kompletní abstrakce výpočetní infrastruktury  - Abstrakce, sdružování a automatizace celé výpočetní vrstvy umožňuje rychlé nasazení aplikací na jakýkoli hardware v privátním či veřejném cloudu  realizovaném platformě vSphere
 • Automatizovaná alokace zdrojů -  správné prostředky jsou automaticky přiřazeny k aplikacím a službám, pro optimální shodu mezi IT a obchodními politikami, vzhledem k  neustále se měnícím požadavkům.
 • Samoobslužný portál a katalog – tzv. na požádání -  umožňuje jmenovaným manažerům snadno a samostatně poskytovat a schvalovat nasazení infrastruktury, platformy a služeb, které výrazně snižuje dobu  na nasazení nových aplikací.

Funkce

 • Obchodní  provisioning, řízení a kontrola - Použijte a spravujte výpočetní zdroje způsobem odpovídajícím vašemu podnikání.
 • Virtuální datová centra - Vytvořte elastické virtuální konstrukty obsahující všechny infrastrukturní služby potřebné tak, aby dostupné během několika minut.
 • Rezervace zdrojů - alokujte zdroje do určité skupiny a zabraňte jejich nechtěnému použití jinými osobami.
 • Úroveň služeb - definujte množství a typ zdrojů které daná služba může dostat, a to buď v průběhu nasazení nebo jako součást konfigurace změn.
 • Správa zdrojů - spravujte fyzické, virtuální a cloudové strojů na příslušné servisní úrovní a vyvažte zatížení ze všech dostupných zdrojů.
 • Využití zdrojů – zvyšte efektivitu využitím sledování dostupných zdrojů a ponechte možnost  dynamicky vyvažovat dostupné zdroje napříč skupinami.
 • Desktopy jako službu poskytovanou (DaaS) - nasazení VMware ® Horizon View ™ virtuálních desktopů pro zlepšení komfortu koncového uživatele s počítačem s vyšší bezpečností, jednodušší správou a nižšími náklady.
 • Workflow Designer - Snadno vytvořte a přizpůsobte si pracovní postupy, s automatickou kontrolu chyb a logikou ověřit správnou konfiguraci činnosti parametrů.
 • vApp katalog - standardizujte a zjednodušte operace s aplikacemi na bázi nasazení a spotřeby vícevrstvých aplikací jako přednastavených virtuálních zařízení
 • Aplikační plány – Vytvořte aplikační plány jednoduchým  drag-and-drop, který umožňuje snadno naplánovat a implementovat komplexní aplikace.
 • Znovupoužitelné aplikační architektury - Sestavte si osvědčené postupy, aplikační architektury, které mohou být sdíleny a znovu použity napříč organizacemi, týmy, a cloudy.
 • Podpora všech aplikačních sad – spusťte  libovolnou aplikaci (včetně všech aplikací sady Microsoft) a všechny vlastní aplikace vyvinuté v Java, Net, Ruby a další.