VMware

VMware vCloud Suite

Index

Optimální ovládání, dostupnost a zabezpečení pro každou aplikaci

 • Dostupnost aplikací - Pokročilé schopnosti HA s automatickou odolností proti chybám zaručují vynikající dostupnost a kontinuitu pro kritické aplikace.
 • Virtualizace zabezpečení a dodržování předpisů - Ochrana každé virtualizované zátěže (aplikace) na míru, bezpečnost a dodržování politik, které zůstávají a přizpůsobují  se tak, jak se pohybuje po celém datovém centru.
 • Společný vzor přes celý cloud – privátní či veřejné cloudy založené na platformě vSphere přináší  jednotnou správu, orchestraci, bezpečnost a dodržování modelu pro snadnou mobilitu pracovní zátěže či změnu velikosti.
 • Proaktivní detekce a analýza problému - Provozní analýza poskytuje rychlou analýzu hlavních příčin problematiky IT pro výrazné snížení prostojů, MTTI a MTTR.

Funkce

 • Integrované zabezpečení na síti - Nasaďte účinné a nákladově efektivní virtuální zařízení, které kombinují firewall s integrovanou službou  jako je NAT, vyrovnávání zatížení, VPN a DHCP.
 • Použití specifické izolace - Udržujte izolaci a segmentaci s vNIC na úrovni firewall, migrujte virtuální stroje z hostitele na hostitele, vytvářejte logické a pružné důvěrné zóny chráněné před síťovými hrozbami.
 • Centralizované plány obnovy - Zachyťte celý proces obnovy během několika minut namísto týdnů, s jednoduchým automatizovaného centralizovaného plánu, který zahrnuje více míst.
 • Automatizované DR failover - přizpůsobte plán obnovy provedení s řadou uživatelských možností, jako je třeba odstavení s virtuálních strojů nízkou prioritou
 • Široká škála možností replikace - Využijte vSphere Replication pro jednoduché, nákladově efektivní replikace do jiných lokalit a na jiná disková úložiště
 • Automatizované navrácení služeb po obnovení - Automatizace navrácení služeb po obnovení virtuálních strojů do původního stavu
 • Plánované migrace – Možnost provést preventivní převzetí služeb při selhání či  k odvrácení hrozící katastrofy, a plánované migrace pro globální vyrovnávání zátěže nebo plánované  údržbě.