VMware

VMware vRealize Operations

Index

Automatizace na základě politik

Automatizovaná analýza příčin, poradenské nástroje a pracovní postupy umožňující vysoké instrumentální využití zdrojů, provozní efektivitu a prosazování konfiguračních standardů.

  • Infrastruktura a provoz analyticky odstraňuje časově náročné procesy k řešení problémů přes automatickou analýzu hlavních příčin.
  • Automatická korelace zdraví, výkonnosti a změny akcí v infrastruktuře a hostujících OS úrovně pomáhá určit přetrvávající problémy s výkonem.
  • Automatizované workflow spouští přiřazené  pracovní postupy vytvořené v vCenter Orchestrator s VMware vRealize Operations. Například mohou být tyto pracovní postupy nastaveny tak, že budou automaticky mazat staré VM snapshoty do té doby, než bude k dispozici určitá volná kapacita diskového úložiště.
  • Přednastavené šablony a postupy pro nastavení  zabezpečení

Automatická optimalizace kapacity, detekce zvýšení využití zdrojů. "Co kdyby" scénáře eliminují potřebu. Flexibilní kapacita a možnosti vykazování nákladů poskytující hlubokou přehled o trendech spotřeby zdrojů.