VMware

VMware vRealize Operations

Index

Jednotná správa

Hlavním cílem je získat ucelený pohled na to, co je hnací silou výkonnosti, kapacity. Zároveň predikovat případné blížící se problémy infrastruktury a aplikační závislostí.

  • Samoučící se výkonné analytické nástroje a dynamické prahy přizpůsobující se prostředí umožňují  poskytovat méně zdrojů a tyto víc specifické rozdělit.
  • Automatické prohledávání aplikačních služeb a mapování závislostí ve virtualizované infrastruktuře umožňuje správě IT zjednodušit analýzu dopadů.
  • Provozní dodržování zobrazení vám umožní aktivně prosazovat konfigurační standardy, zjištění konfigurace a automatickou nápravu proti porušování IT politik.
  • Rozšiřitelnost o nástroje třetích stran (storage), síťové a aplikační monitorovací nástroje umožňují IT využít stávající investice a poskytují otevřený systém a rozšiřitelnou platformu.

Určeno pro cloudové služby postavené na standardu VMware vSphere.