VMware

VMware vSphere

Index

Hlavní funkce systému VMware ESXi

Architektura

 • 64bitová architektura. Využijte nárůst výkonu a podporu až 4 TB paměti RAM ve fyzických hostitelích.
 • Optimalizace výkonu pro virtualizovanou infrastrukturu. V systémech VMware vSphere ESXi 5.5 byly provedeny výkonnostní optimalizace pro vybrané kritické aplikace, jako jsou Oracle Database, Microsoft SQL Server a Microsoft Exchange. Na jednom hostiteli můžete dosáhnout výkonu až 1 000 000 transakcí za sekundu.
 • Zvýšení výkonu pro úložiště iSCSI. Kombinace nových ovladačů rozhraní SCSI v hostovaném systému optimalizovaných pro virtualizaci a vylepšení v úložné vrstvě jádra VMkernel znatelně zvýší výkon aplikací náročných na vstup a výstup, jako jsou databáze a komunikační aplikace.
 • Podpora větších virtuálních strojů a výkonný hardware serverů. Využijte možnosti hardwarových systémů až se 320 fyzickými procesorovými jádry, 4096 virtuálními procesory, 1  TB virtuální paměti a stovkami virtuálních strojů v jediném hostiteli, které splní požadavky velkých projektů konsolidace a obnovení po havárii.
 • Podpora až 64 virtuálních procesorů. Technologie VMware Virtual Symmetric Multiprocessing (SMP) umožňuje virtuálním strojům používat až osm fyzických procesorů současně, a zvyšuje tak jejich výkon. S technologií VMware Virtual SMP lze virtualizovat i procesorově nejnáročnější podnikové aplikace jako databáze a systémy ERP a CRM.
 • VMware VMsafe™. VMware VMsafe je nová bezpečnostní technologie, která pomáhá chránit virtualizované aplikace metodami, které u fyzických strojů nebyly možné. Součástí technologie VMsafe je sada programovacích rozhraní nabízejících bezpečnostním produktům jiných výrobců stejnou viditelnost do činnosti virtuálních strojů, jako mají systémy VMware ESXi. Tak mohou tyto produkty detekovat a odstraňovat škodlivý software, jako jsou viry, trojské koně a keyloggery. Této zvýšené úrovně ochrany je dosaženo díky vrstvené viditelnosti hardwarových prostředků virtuálního stroje, jako jsou paměť, procesor, disk a vstupně-výstupní systémy.
 • Technologie VMDirectPath pro virtuální stroje. U aplikací vyžadujících častý přístup k vstupně‑výstupním zařízením lze zvýšit efektivitu využití procesoru tím, že bude vybraným virtuálním strojům povolen přímý přístup k hardwarovým zařízením.
 • Využití GPU. V aktuální verzi platformy VMware E4SXi lze využít hardwarově akcelerované grafiky i pro virtuální systémy.
 • Soubory virtuálních disků. Použitím souborů s virtuálními disky (VMDK) poskytnete virtuálním strojům přístup k jejich vlastním datovým skladům a správci informačních technologií získají flexibilitu v tvorbě, správě a migraci virtuálních strojů v podobě samostatných souborů, které lze umístit do sdíleného úložiště.
 • Souborový systém VMware vStorage VMFS. VMware vStorage Virtual Machine File System (VMFS) až o velikosti 64 TB, je souborový systém pro clustery umožňující souběžný přístup několika hostitelů systému VMware ESXi ke stejnému souboru VMDK. Implementací sdíleného úložiště pro virtuální stroje se souborovým systémem VMware vStorage VMFS odstraníte problémová místa a docílíte vyvážení prostředků úložišť. Systém VMFS je podporován řadou sítí SAN Fibre Channel a iSCSI a úložných polí NAS způsobem, který je transparentní pro vlastníky aplikací i koncové uživatele. Další informace o systému VMFS, jenž nabízí nová rozšíření jako například dynamické rozšiřování svazku, naleznete v datovém listu, který je k dispozici ke stažení.
 • Spouštění systému ze sítě SAN. Provozem hostitelů VMware ESXi na bezdiskových konfiguracích serverů blade a serverů montovaných do racku odstraníte nutnost zálohování jednotlivých místních serverových disků.
 • Virtuální sítě. Možnosti virtuálních sítí v systémech VMware ESXi dovolují zákazníkům stavět komplexní sítě mezi virtuálními stroji spuštěnými na jednom hostiteli nebo mezi více instalacemi hostitelů VMware ESXi, a to jak pro účely vývoje a testování, tak i produkční nasazení. Pro každý virtuální stroj lze nakonfigurovat jednu či více síťových karet, každou s vlastní adresou IP a MAC, s nimiž budou virtuální stroje neodlišitelné od fyzických. V rámci jednoho hostitele VMware ESXi můžete pomocí virtuálních přepínačů propojujících virtuální stroje vytvořit simulovanou síť. Prostřednictvím virtuálních sítí LAN (VLAN) lze fyzickou lokální síť překrýt logickou sítí, a izolovat tak síťový provoz pro účely bezpečnosti a oddělení zátěže. Konfiguraci sítě budete moci upravovat bez nutnosti změn v kabeláži a nastavení přepínačů.
 • Optimalizace síťového výkonu. Systémy VMware ESXi podporují řadu technologií převádějících zpracování provozu na síťovou kartu jako TCP Segmentation Offloading, převedení sítí VLAN a kontrolních součtů a tzv. jumbo frames. Tyto technologie snižují režii procesoru spojenou se zpracováním síťového vstupu a výstupu. Dále jsou podporovány funkce pro zvýšení komunikačního výkonu optimalizované pro virtualizaci, jako je například NetQueue, která znatelně zvyšuje výkon ve virtualizovaných prostředích s 10gigabitovým Ethernetem.
 • Podpora nových výkonných zařízení a protokolů. Ke zvýšení výkonu virtuálních strojů systémy VMware ESXi disponují podporou 40Gb ethernetových síťových karet a úložných polí a technologie Infiniband.
 • Podpora paravirtualizace. Ke zvýšení výkonu virtuálních strojů systémy VMware ESXi podporují paravirtualizované hostované operační systémy s jádrem Linux (verze 2.6.21 a novější).
 • Správa prostředků pro virtuální stroje. Definicí zásad pokročilého přidělování prostředků pro virtuální stroje lze zvýšit úroveň služeb poskytovaných softwarovým aplikacím. Je možné nastavit minimální, maximální a poměrné podíly na využití prostředků procesorů, paměti, disků a propustnosti sítě. Přidělené hodnoty lze měnit i za běhu virtuálních strojů.
 • Inteligentní virtualizace procesorů. Díky inteligentnímu plánování procesů a vyvažování zátěže mezi dostupnými procesory ve fyzickém hostiteli lze řídit provádění procesů ve virtuálních strojích.
 • Přidělování paměti "na dluh". Konfigurace paměti virtuálních strojů na hodnotu, která v bezpečné míře přesahuje kapacitu fyzické paměti serveru, zlepšuje využití paměti a umožňuje v hostiteli VMware ESXi spustit více virtuálních strojů.
 • Transparentní sdílení stránek (odstranění duplikace paměti). Ukládání paměťových stránek shodných ve více virtuálních strojích pouze jedenkrát zajistí efektivnější využití fyzické paměti RAM.
 • Dynamické obsazování paměti. Paměť RAM lze dynamicky přesouvat z nečinných virtuálních strojů k aktivní zátěži. Dynamické obsazování paměti vytváří v nečinných virtuálních strojích umělý tlak na využití paměti, čímž je nutí používat vlastní oblasti pro stránkování a uvolnit paměť ve prospěch aktivních strojů.
 • Komprese ve fyzické RAM paměti pro méně často používané bloky dat.
 • Profilování síťového provozu. Zajišťuje, že kritické virtuální stroje obdrží prioritní přístup k síti. Síťovému provozu z virtuálních strojů lze určit priority podle "přiměřených podílů". Profilování síťového provozu zajistí, že provoz pocházející z virtuálních strojů bude splňovat omezení na špičkový a průměrný datový tok a velikost souvislého bloku dat.
 • Priorita provozu komunikace s úložišti. Nastavením priorit provozu podle "přiměřených podílů" zajistí kritickým virtuálním strojům přednostní přístup k úložným zařízením.
 • Vestavěná podpora vícenásobných cest pro přístup k úložištím. Vícenásobné cesty pro sítě SAN Fibre Channel nebo iSCSI zajistí dostupnost sdílených úložišť.
 • Spojování síťových karet. Každému virtuálnímu stroji připojenému k síti lze poskytnout vestavěnou podporu zotavení po selhání síťové karty a vyvažování zátěže. Tím se zvýší dostupnost hardwaru a jeho odolnost vůči chybám. Zásady spojování síťových karet umožňují konfigurovat více aktivních a záložních adaptérů.
 • Podpora služby Microsoft Cluster Service. Umožňuje spojovat virtuální stroje s operačním systémem Microsoft Windows do clusterů napříč fyzickými hostiteli.

Kompatibilita
Systémy VMware ESXi jsou optimalizovány, důkladně otestovány a certifikovány na úrovních serverů, úložišť, operačních systémů a softwarových aplikací. Tím je dán základ pro celopodnikovou standardizaci.

 • Serverový hardware. Systémy VMware ESXi mají certifikaci pro nejrozšířenější servery v provedení do racku, tower i blade od společností Dell, Fujitsu Siemens, HP, IBM, NEC, Sun Microsystems a Unisys.
 • Hardware úložišť. Systémy VMware ESXi mají certifikaci pro rozsáhlou řadu systémů úložišť od společností Dell, EMC, Fujitsu, Fujitsu Siemens, HP, Hitachi Data Systems, IBM, NEC, Network Appliance, StorageTek, Sun Microsystems a 3PAR. Disponují podporou pro interní disky SATA, úložiště Direct Attached Storage (DAS) a Network Attached Storage (NAS) a sítě SAN s technologiemi iSCSI i Fibre Channel.
 • Operační systémy. Systémy VMware ESXi nabízejí podporu pro největší počet nemodifikovaných operačních systémů zahrnující kromě jiných systémy Windows, Linux, Solaris a Novell NetWare.
 • Softwarové aplikace. Ve virtuálních strojích v produktech VMware lze provozovat libovolné softwarové aplikace bez nutnosti jejich úprav.
 • Formáty virtuálních strojů. V systémech VMware ESXi lze spouštět i virtuální stroje vytvořené v jiných formátech než VMware. Pomocí volně dostupného nástroje VMware vCenter Converter mohou uživatelé do hostitelů VMware ESXi převádět virtuální stroje ze systémů Microsoft HyperV a Norton Ghost a Vmware Workstation a spouštět je.

Bezpečnost
Pokročilé bezpečnostní funkce systémů VMware ESXi chrání data ve virtuálním prostředí.

 • Integrovaný Firewall. V každém hypervizoru VMware ESXi je integrován nativní firewall zajišťující zvýšení bezpečnosti celého systému.
 • VMware vShiled™. VMware vShiled je bezpečnostní technologie, která pomáhá chránit virtualizované aplikace metodami, které u fyzických strojů nebyly možné. Součástí technologie VMsafe je sada programovacích rozhraní nabízejících bezpečnostním produktům jiných výrobců stejnou viditelnost do činnosti virtuálních strojů, jako mají systémy VMware ESXi. Tak mohou tyto produkty detekovat a odstraňovat škodlivý software, jako jsou viry, trojské koně a keyloggery. Zvýšené úrovně ochrany je dosaženo díky jemně vrstvené viditelnosti hardwarových prostředků virtuálního stroje, jako jsou paměť, procesor, disk a vstupně-výstupní systémy.
 • Ochrana jádra VMkernel. Před běžnými útoky jsou systémy VMware ESXi chráněny kontrolou integrity klíčové komponenty hypervizoru, jádra VMkernel. Během spouštění hypervizoru jej chrání techniky diskové integrity systému VMware ESXi využívající modul Trusted Platform Module (TPM), který bývá zabudován v serverech. Moduly jádra VMkernel načítané na disk a do paměti jsou digitálně podepsány a při načítání ověřeny, aby byla zajištěna integrita dynamicky načítaného kódu a ochrana před škodlivým softwarem pokoušejícím se modifikovat jádro VMkernel uložené na disku. Jádro VMkernel také při načítání využívá techniky paměťové integrity spojené se schopnostmi vlastní ochrany mikroprocesoru před obvyklými pokusy o přetečení bufferu za účelem zneužití běžícího kódu.
 • Šifrování: Bezpečné připojení k hostitelům VMware ESXi je zajištěno šifrováním SSL.
 • Ověřování zařízení iSCSI. Systémy VMware ESXi chrání zařízení iSCSI před narušením tím, že při každém pokusu o přístup k datům v cílové logické jednotce musí být hostitel nebo iniciátor iSCSI zařízením či cílem iSCSI ověřen.
 • Zásady síťové bezpečnosti. Bezpečnost virtuálních strojů lze posílit i na ethernetové vrstvě. Je možné zakázat sledování síťového provozu v promiskuitním režimu, změny adres MAC a přenosy s falšovanou adresou MAC.