header veeam

Veeam Availability Suite

Dostupnost pro moderní datové centrum

Sada Veeam® Availability Suite™ kombinuje oceňovanou ochranu dat a expertní funkce správy virtualizace řešení Veeam Backup & Replication™ a Veeam ONE™ pro prostředí VMware vSphere a Microsoft Hyper-V.

Organizace ve snaze o zrychlení poskytování služeb IT, zvýšení zabezpečení a správy, snížení provozních nákladů a zvýšení obchodní flexibility modernizují svá datová centra. V rámci sestavování těchto moderních datových center investují organizace do virtualizací serverů, moderního využití úložišť a cloudových služeb.
Podniky současně čelí novým požadavkům koncových uživatelů, mezi které patří neustálý přístup k datům a aplikacím, nulová tolerance prostojů a ztráty dat, ale také exponenciální růst objemu dat o 30 - 50 % ročně. Manažeři společností potvrzují neustále se zvyšující požadavky na minimalizaci prostojů a zajištění nerušeného přístupu k datům.

Availability Gap

Propad v dostupnosti a nepřetržitý chod firmy

Vzhledem k rostoucí potřebě dostupnosti se podniky snaží přecházet na model nepřetržitého chodu (Always-On™). Namísto toho se však řada z nich často uchýlí k zastaralému řešení zálohování, které je spojeno s následujícími nedostatky:

 • Zdlouhavé plnění cílů bodů a doby obnovení trvající hodiny nebo i dny a omezující tak nepřetržitý chod firmy (Always-On Business™)
 • Každé čtvrtletí je testováno méně než 6 % záloh
 • Selhání obnovení ve více než 16 % případů záloh
 • 59 % oprav a upgradů aplikací trvá déle, než se předpokládalo
 • Omezená viditelnost a tím i omezená možnost odhalení potíží dříve, než budou mít negativní dopad na provoz

Vzniká tak propad v dostupnosti a propast mezi požadavky na nepřetržitý chod firmy a možností pracovníků IT tuto dostupnost účinně zajistit. Ve skutečnosti 82 % manažerů tvrdí, že zaznamenali rozdíl mezi poskytovanou úrovní dostupností a úrovní, kterou vyžadují uživatelé.

Zajištění trvalé dostupnosti

Společnost Veeam tuto propast překlenula tím, že zákazníkům poskytuje nový druh řešení dostupnosti, se kterým lze zkrátit dobu obnovení a bodů obnovení (RTPO™) na méně než 15 minut plošně pro VŠECHNY aplikace i data. Toto nové řešení nese název Veeam Availability Suite.

Pět klíčových funkcí, které zajišťují nepřetržitý chod firmy

Sada Veeam Availability Suite poskytuje podnikům pět klíčových funkcí, se kterými lze dosáhnout nepřetržitého chodu firmy:

Vysoká rychlost obnovení

 • Instant VM Recovery™: Obnovení virtuálního počítače po havárii za neuvěřitelné 2 minuty!
 • Okamžité obnovení na úrovni souborů: Průběžné obnovení souborů a složek operačního systému hosta.
 • Veeam Explorer™ pro Microsoft Exchange, SharePoint, SQL Server a Active Directory: Granulární obnovení a rychlé cíle doby obnovení.
 • Veeam Explorer pro snapshoty úložiště (HP a NetApp): Technologie Veeam Explorer umožňuje rychle a efektivně obnovit data ze snapshotů úložiště na úrovni položek

Ochrana před ztrátou dat

 • Zálohování ze snapshotů úložiště (HP aNetApp): Využijte snapshoty úložiště k vysoce rychlému zálohování ze snapshotů úložiště.
 • Integrace řešení EMC Data Domain Boost: O 50% rychlejší zálohování a 10krát rychlejší vytváření a transformace syntetických úplných záložních souborů.
 • Veeam Cloud Connect: Ochraňte se před rizikem katastrofické ztráty dat bez investic do druhé lokality.
 • Úplné šifrování: Ochraňte svá data během zálohování (při přenosu i v úložišti).
 • Vylepšení replikace: Zefektivněte externí obnovení pomocí akcelerované replikace v síti WAN, replikace ze zálohy a převzetí služeb při selhání umístění 1 kliknutím s podporou plánovaného převzetí služeb při selhání.
 • 2-in-1: backup and replication™: Získejte téměř kontinuální ochranu dat JAKÉKOLI virtualizované aplikace.
 • Integrovaná akcelerace sítě WAN: 50krát rychlejší přenos záložních dat v síti WAN.
 • Nativní podpora páskových úložišť: Ukládejte kompletní zálohy virtuálních počítačů nebo jednotlivé soubory na pásku a obnovte je z pásky vždy, kdy je budete potřebovat.

Prověřená ochrana

 • SureBackup® a SureReplica: Umožňuje automatické ověření možnosti obnovení každé zálohy každé repliky* při každém zálohování.

Snížení rizik při nasazení

 • Virtuální laboratoř: Předcházejte problémům při zavádění testováním aplikací a odstraňováním problémů v izolovaném prostředí podobném výrobě bez dopadu na provozní infrastrukturu.

Úplný přehled

 • Centralizovaná správa: Pomocí webového klienta Veeam Enterprise Manager můžete spojit několik zálohovacích serverů z různých umístění za použití jediného panelu a bez nutnosti přihlašování do podnikové sítě.
 • Webový klientský modul plug-in vSphere: Monitorujte zálohovací infrastrukturu přímo z webového klienta vSphere, rozhraní pro správu vSphere příští generace od společnosti VMware.
 • Integrace vCloud Director: Vestavěná viditelnost infrastruktury vCD v rámci zálohovací konzoly.

Podporovaná prostředí

Infrastruktura VMware
Platformy:
 • vSphere 5.x
 • vSphere 4.x
Hostitelé:
 • ESXi 5.x
 • ESX(i) 4.x Software:
 • vCenter Server 5.x (volitelně)
 • vCenter Server 4.x (volitelně)
 • vCloud Director 5.1, 5.5 (volitelně)
Virtuální počítače:
 • Všechny operační systémy podporované prostředím VMware
 • Všechny aplikace
 • Libovolný souborový systém
Infrastruktura Microsoft
Platformy:
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2008 R2 SP1
Hostitelé:
 • Windows Server Hyper-V 2012 R2
 • Windows Server Hyper-V 2012
 • Windows Server Hyper-V 2008 R2 SP1
 • Microsoft Hyper-V Server (bezplatný hypervisor)
Software:
 • Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 R2 (volitelně)
 • Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 SP1 (volitelně)
 • Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 SP1 (volitelně)
Virtuální počítače:
 • Všechny operační systémy, podporované technologií Microsoft Hyper-V
 • Všechny aplikace
 • Libovolný souborový systém

Podpora více hypervizorů:

Produkt Veeam Backup & Replication rovněž podporuje prostředí Microsoft Hyper-V.
Umožňuje chránit veškeré virtuální počítače na platformě VMware i Hyper-V z jedné konzole, a to s využitím stejné infrastruktury ochrany dat. Nyní můžete dokonce bezplatně přenášet licence na produkty Veeam mezi jednotlivými hypervizory. Takto vypadá ochrana Vašich investic do ochrany dat!

Edice:

Řešení Veeam Backup & Replication je vám k dispozici ve třech edicích, Standard, Enterprise a Enterprise Plus, takže si můžete zvolit tu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám a rozpočtu.