header veeam

Veeam ONE

Produkt Veeam® ONE™ je výkonný nástroj pro monitorování, reportování a plánování kapacity pro prostředí VMware vSphere, Microsoft Hyper-V a zálohovací infrastrukturu Veeam. Pomáhá zprostředkovat dostupnost moderního datového centra zajištěním úplného přehledu o prostředí IT, ve kterém tak lze zjišťovat problémy dříve, než ovlivní provoz. 

Zajištění dostupnosti moderního datového centra

Produkt Veeam ONE je nedílnou součástí strategie dostupnosti moderního datového centra, který zajišťuje úplnou viditelnost a kontrolu vašeho virtuálního a zálohovacího prostředí. Pomáhá překonávat stále náročnější podmínky, kterým čelí firmy, které chtějí splňovat nároky nepřetržitého chodu firmy (Always-On Business™), díky následujícím vlastnostem:

  • Nepřetržité monitorování a výstrahy v reálném čase: Upozorní na problémy se zálohováním a výkonem ještě předtím, než ovlivní práci uživatelů.
  • Optimalizace zdrojů a plánování kapacity: Při plánování není třeba se spoléhat na své odhady a získáte úplný přehled o využití zdrojů v rámci celé infrastruktury.
  • Plně přizpůsobitelné reportování: Zjednodušuje požadavky kontrol souladu řešení zálohování a poskytuje přesné informace o zdrojích a pracovních zátěžích.  
  • K dispozici více než 25 reportů o zálohování: Pomohou vám zachovat dostupnost systému.

VeeamONED

Úplný přehled, který se vyplatí

Produkt Veeam ONE poskytuje úplný přehled o zálohovacím a virtuálním prostředí, abyste mohli chránit data, na kterých vám nejvíce záleží. Je výkonný, snadno použitelný a poskytuje plně integrované řešení s výhodnou cenou za jednu patici.

Pokročilé monitorování, reportování a plánování kapacity

Nepřetržité monitorování v reálném čase

Produkt Veeam ONE poskytuje neustálé monitorování (bez agentů a bezobslužné) zálohovacích a virtuálních infrastruktur v reálném čase, které upozorňuje na problémy se zálohováním a výkonem ještě předtím, než nepříznivě ovlivní chod aplikací a práci uživatelů. Umožňuje také rychle řešit problémy tím, že poskytuje informace potřebné k přesnému určení příčiny a ke snadnému vyřešení. Dále poskytuje pokročilé funkce generování výstrah, které vám pomohou zajistit nepřerušený chod firmy. 

Reportování a monitorování pro více vlastníků

Verze 8 také představuje reportování a monitorování pro více klientů pro řešení VMware. Vedoucí IT oddělení mohou nyní předávat úlohy reportování a monitorování správcům systémů pro určený rozsah přiřazených virtuálních počítačů. Správci mohou monitorovat a reportovat data o svých vlastních virtuálních počítačích, zatímco vedoucí mohou sestavovat reporty o zálohování pro celý tým, které předem odešlou do jednotlivých ovládacích panelů filtrované výsledky, což každý měsíc ušetří oddělení hodiny cenného času. Poskytovatelé spravovaných služeb nabízející infrastrukturu jako službu mohou této funkce využít k nabízení diskrétního samoobslužného monitorování a reportování pro klienty, což zlepšuje celkovou nabídku služeb a navždy eliminuje časově náročné ruční vytváření reportů pro každého zákazníka.

Reporty o vyhodnocení infrastruktury

Reporty o vyhodnocení infrastruktury umožňují monitorovat požadavky úložiště z hlediska připravenosti virtuálních počítačů a zálohování. Report o vyhodnocení infrastruktury poskytuje informace o analýze konfigurace virtuálních počítačů, které zahrnují všechny nepodporované konfigurace a možné problémy, které mohou vzniknout během zálohování. Produkt Veeam ONE v8 také obsahuje reportování vyhodnocení instalace řešení Veeam Backup & Replication z hlediska plnění požadavků všech osvědčených postupů, čímž získáváte další úroveň informací.

Rozšířené plánování kapacity s funkcemi analýzy potenciálních možností a rezervace prostředků

Díky produktu Veeam ONE nyní nemusíte dělat žádné odhady, protože bezpečně odebírá virtuální počítače a hostitele z infrastruktury na základě rozšířeného plánování kapacity heterogenních prostředí. S plně automatizovaným plánováním pomocí hypotetických scénářů mohou probíhat změny a upgrady systému bez jakýchkoli problémů. Poskytuje přesné návrhy týkající se rezervování prostředků, takže již není třeba provádět ruční výpočty v rámci plánování, a také nabízí podporu pro souběžně probíhající projekty nasazení.

Plně přizpůsobitelné reportování a dokumentace

Funkce produktu Veeam ONE pro reportování dat o dokumentaci a správě vám každý měsíc ušetří hodiny práce v oblasti důležitého plánování a operací.

  • Podrobné reporty slouží jako praktické nástroje pro zjednodušení auditů a kontrol plnění standardů k zajištění souladu operací zálohování.
  • Reporty lze snadno plánovat a přizpůsobovat, od základních týdenních hodnocení výkonnosti pro členy rady až po detailní dokumenty pro schůzky zaměstnanců IT oddělení.
  • Funkce pokročilého reportování umožňuje získat data z jakéhokoli pole a jakéhokoli reportu a sloučit je do jednoho univerzálního dokumentu, což ještě více zvyšuje informovanost a kontrolu.